ida mali müşavirlik
0212 875 11 41
0506 520 27 23
www.idasmmm@idamalimusavirlik.com

MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİMİZ

 • Şirket Kuruluş Hizmetleri
 • Hisse Devir,Birleşme ve Tasfiye Hizmetleri
 • KDV İade Hizmetleri
 • Resmi Defterkerin Tutulması Hizmetleri
 • Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi Hizmetleri
 • Kurumlar Vergisi,Gelir Vergisi,Geçici Vergi,Muhtasar Beyanname,KDV Beyannamesi,Damga Vergisi Beyannamesi,BA&BS Formlarının Düzenlenmesi
 • Beyannamelerin İnternet Aracılığıyla Vergi Dairesine Sunulup,Tahakkuk Ettirilmesi
 • Ödemelerin Zamanında Yapılması Konusunda Müşterilerimize Yardımcı Olunması
 • Personel Bordrolarının Düzenlenmesi
 • İşten Ayrılan Personelin Kıdem ve İhbar Tazminatlaının Hesaplanması
 • İşe Başlayacak veya İşten Ayrılacak Personelin Resmi Evraklarının Hazırlanması
 • Aylık SSK Bildirgelerinin Hazırlanması ve Tahakkuk Ettirilmesi
 • İşyeri SGK Tecil işlemlerinin Yapılması
 • E-Bildirge Şifre Temini Konusunda Müşterilerimize Yardımcı Olunması
 • Genel Kurul,Sermaye Artışları,Ana Sözleşme Değişiklikleri vb.işlemler
 • Kurumsal Vergi Danışmanlığı
 • Bireysel Vergi Danışmanlığı
 • Vergisel Teşvikler,İstisnalar ve Muafiyet Danışmanlığı
 • Vergi Uyuşmazlığı Danışmanlığı
 • Serbest Bölgeler Uygulama Danışmanlığı
 • Şirket Satın Alma,Devir,Birleşme ve Bölünmelerde Danışmalık ve Uygulama Yapmak
 • Sosyal Güvenlik Danışmanlığı ve Uygulama Yapmak
 • KOSGEB Proje ve Kredi Danışmanlığı ve Uygulamalar Yapmak
şahıs işletmesi mi limited şirket mi
şahıs işletmesi kuruluşu
adi ortaklık kuruluşu
limited şirket kuruluşu
anonim şirket kuruluşu
yabancı ortaklı şirket kuruluşu
gelir idaresi internet vergi dairesi e beyanname sosyal güvenli kurumu sgk e bildirge ekranı ticaret sicil gazetesi e devlet mersis kosgeb resmi gazete